Komplett leverandør – vi er med fra idé til distribusjon

Vi tilbyr alt fra utvikling av produkt til produksjon og distribusjon. Våre produksjonslokaler i Vanvikan har pr. i dag en av Nordens mest moderne maskinparker.

Les mer på ctmlyng.no

Kartonage

Kartonage

Kartonage AS har siden 1925 produsert kartongemballasje i Trøndelag. Våre kunder er hovedsakelig i Norge, men vi har også noen eksportkunder. Vi produserer primært emballasje for bransjer som består av variert næringsmiddelindustri, samt elektro og teknisk industri.

Les mer om oss

Vil du bli en MIT-bedrift?

For å bli en MIT bedrift og for å kunne bruke MIT stempelet som et helhetlig kvalitetsmerke for sin bedrift og for å kunne få sin profil på MIT sitt nettsted, må man oppfylle flere av kriteriene under. Man må også bruke MIT aktivt som kvalitetsstempel i sin markedsføring, samt ha langsiktige ambisjoner om verdiskaping i og for Trøndelag.

Kvalitet

MIT-bedrifter må, for å kunne konkurrere i markedet, ha bedre kvalitet enn konkurrentene, for å selge sine produkter i sterk priskonkurranse.

Miljø

MIT-bedrifter leverer så kortreiste produkter som mulig, for å vinne frem i konkurransen om de kvalitets- og miljøbevisste kundene, som i sin etterspørsel fokuserer på det totale miljøavtrykket. MIT bedriftene velger derfor leverandører og underleverandører fra Trøndelag der de kan og tilbyr langsiktighet og forutsigbarhet for sine samarbeidspartnere for å få riktig pris.

Nærkompetanse

MIT-bedrifter har ledende kompetanse innen sine spesialfelt, noe som blir stadig viktigere i konkurransen om kundene. Rask tilgang på riktig kompetanse, fra mennesker som kjenner produktene og kundene, blir stadig viktigere i den globale konkurransen. I en verden hvor flere og flere produkter blir mer og mer tekniske, er også forbrukernes tilgang på kompetanse, når kunden trenger det, svært viktig, for å «akseptere» teknologiutviklingen.

Spesialist

MIT-bedrifter ligger langt fremme innen sine spesialfelt og har fokus på å bli bedre på det de allerede er gode på, for å sikre langsiktig konkurransekraft, fremfor å jage kortsiktig profitt, som kan sette investerte verdier og lokale arbeidsplasser i fare.

Ambisjoner

MIT-bedrifter har ambisjoner om å vinne frem i konkurransen lokalt, på landsbasis og internasjonalt, på grunn av sine valg som MIT-bedrift.

Lokal verdiskaping

MIT-bedrifter har et bevisst forhold til sin direkte og indirekte verdi-skaping for sitt lokalsamfunn og Trøndelag og forstår viktigheten av å gi langsiktighet og forutsigbarhet tilbake.

Stolt

MIT bedrifter er stolte av å kunne bidra til verdiskaping og utvikling av egen bedrift og Trøndersk næringsliv.

Søk om medlemskap!

På basis av oppfyllelsen av flere av kriteriene over, vil vi nøye vurdere søknaden din om medlemsskap.